Privacy

Privacyverklaring ZelfGoedkoopVerhuizen.nl Versie 2018-01

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle producten, services, diensten, websites en apps die worden aangeboden door ZelfGoedkoopVerhuizen.nl.

ZelfGoedkoopVerhuizen.nl is een onderneming die zich (ook eventueel in samenwerking met verschillende partners) actief bezighoud met verhuizingen van particulieren en ondernemingen.

Wij ontvangen uw persoonsgegevens om u diensten op maat te leveren. In dit privacy statement leest u hoe wij uw gegevens opnemen, behandelen, beveiligen en verwerken. Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die ZelfGoedkoopVerhuizen.nl verzamelt en verwerkt van klanten en van gebruikers van haar websites, apps en andere diensten.

ZelfGoedkoopVerhuizen.nl zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet- en regelgeving die op de AVG is gebaseerd. De bescherming en de zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Wij informeren u daarom hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat wij binnen onze organisatie doen om uw gegevens te beschermen.

Waarom kunnen wij u om persoonsgegevens vragen

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden mogelijk gebruiken;

 • om administratie te voeren. Hierbij gaat het o.a. om het beoordelen van aanvragen en offertes, het accepteren en uitvoeren van projecten en het afwikkelen van betalingsverkeer. Ook kunnen wij u informatie, voorlichting en/of advisering over producten en diensten, die belangrijk voor u kunnen zijn, geven. Als wij bepaalde persoonsgegevens niet ontvangen, kan er geen dienst tot stand komen
 • om, indien wij u niet zelf kunnen helpen, door te sturen naar een bedrijf waar wij mee samenwerken
 • om de veiligheid en integriteit van ZelfGoedkoopVerhuizen.nl te waarborgen. Daarbij gaat het ook om het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) strafbare of laakbare gedragingen

Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is. We stellen deze gegevens alleen beschikbaar aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

Wij leggen telefoongesprekken niet vast en nemen gesprekken nooit op.

Op basis van welke grondslagen verwerkt ZelfGoedkoopVerhuizen.nl persoonsgegevens

De verwerking is noodzakelijk:

 • voor de voorbereiding of uitvoering van een offerte aanvraag, mondeling als mede via de website ZelfGoedkoopVerhzuizen.nl
 • voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ZelfGoedkoopVerhuizen.nl rust
 • voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ZelfGoedkoopVerhuizen.nl of van een derde

Als u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken voor één of meer specifieke doeleinden zijn uw persoonsgegevens beveiligd. Bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk, voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Onze medewerkers mogen alleen persoonsgegevens doorgeven als er een wettelijke verplichting is of als dit nodig is vanwege hun taak. Wij hebben maatregelen genomen waardoor u onze websites veilig kunt bezoeken en gebruiken. Als u die bezoekt om informatie te vinden, gebruiken wij bezoekersgegevens om de gebruiksvriendelijkheid van de site te bevorderen.

Om persoonsgegevens te administreren gebruikt ZelfGoedkoopVerhuizen.nl diverse softwarepakketten die beveiligd zijn via encryptie (versleuteld). Een expliciet verbod op het kopiëren van gegevens naar andere dan door ZelfGoedkoopVerhuizen.nl aangegeven datadragers is ten alle tijde voor alle medewerkers van kracht.

Wanneer geeft ZelfGoedkoopVerhuizen.nl gegevens door aan anderen

In principe geven wij geen gegevens door aan andere bedrijven, tenzij wij dit verplicht zijn of indien aanvrager doorverwezen wordt na een samenwerkend bedrijf. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de Belastingdienst, toezichthouders, politie of justitie of samenwerkend verhuisbedrijf. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in bijzondere omstandigheden aan derden verstrekken als hiervoor een dringende reden is.

Die reden moet dan zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van uzelf, en het moet gaan om:

 • het voorkomen, opsporen, of onderzoeken van overtreding van wetgeving, regelgeving of bedrijfsregels van ZelfGoedkoopVerhuizen.nl en de afhandeling daarvan (eventueel in samenwerking met of door (toezichthoudende) autoriteiten)
 • het beschermen en verdedigen van de rechten en vrijheden van ZelfGoedkoopVerhuizen.nl (of een derde) waaronder
 1. de veiligheid (van medewerkers en betrokkenen) van ZelfGoedkoopVerhuizen.nl
 2. bedrijfsgeheimen en de reputatie van ZelfGoedkoopVerhuizen.nl
 3. de continuïteit van ZelfGoedkoopVerhuizen.nl
 4. geheimhouding in het kader van bijvoorbeeld een (voorgenomen) fusie of overname
 5. samenwerking met adviseurs, onder meer op het gebied van recht, sociale wetgeving, belasting, gezondheid, veiligheid en verzekeringen

Welke rechten heeft u

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. En om bezwaar te maken tegen de verwerking van die gegevens, de verwerking ervan te beperken en uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Wilt u hiervan gebruikmaken? Neem dan contact met ons op info@ZelfGoedkoopVerhuizen.nl.nl

Websites

Onze websites worden beheerd door medewerkers van ZelfGoedkoopVerhuizen.nl. Tijdens uw bezoek aan deze websites kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens in te vullen via een contact- of offerte formulier) als indirect. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij hebben maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wij vragen en verzamelen alleen gegevens indien strikt noodzakelijk.

Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt voor de volgende doeleinden (anders dan onze algemene doeleinden)

 • om de door u gewenste online of offline dienstverlening te kunnen realiseren
 • ten behoeve van het ontwikkelen van web statistieken en statistische analyses
 • ten behoeve van het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie tot stand te brengen en/of met u in stand te houden dan wel uit te breiden;
 • als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer bij het bezoeken van een website. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker en wordt gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren en om navigatie te vergemakkelijken.

Op de website van ZelfGoedkoopVerhuizen.nl plaatsen we de volgende cookies, die wij zonder toestemming mogen verzamelen:

 • Functionele cookies: Deze houden uw voorkeuren bij en onthouden dus dat u al eerder op de site bent geweest. Zo onthoudt Google bijvoorbeeld uw voorkeur voor de taal waarin wordt gezocht.
 • Analytische cookies: Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Wij meten het aantal hits, de bezochte pagina‘s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Deze informatie is voor ons van groot belang, op basis van deze meetgegevens kunnen wij de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Wij mogen deze Analytics cookies verzamelen zonder toestemming omdat wij hebben voldaan aan de hiervoor geldende voorwaarden, namelijk: uw IP-adres geanonimiseerd is, wij geen gegevens delen met Google of andere Google-diensten gebruiken in combinatie met Google Analytics.

Cookies weigeren

U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wilt u geen cookies van derden of helemaal geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser.

U kunt zelf de cookie instellingen van uw browser aanpassen. Volg onderstaande links voor meer informatie voor de verschillende browsers als Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari.

Gevoelige informatie

ZelfGoedkoopVerhuizen.nl verzamelt via onze websites geen gevoelige persoonsgegevens, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin ZelfGoedkoopVerhuizen.nl deze gegevens wel bij u opvraagt zijn deze gegevens nodig voor het sluiten van een overeenkomst of voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan ZelfGoedkoopVerhuizen.nl instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Financiële informatie

Indien er op een website een betalingsfunctie actief is wordt deze functionaliteit altijd ondergebracht bij een externe Payment Provider. ZelfGoedkoopVerhuizen.nl verwerkt dus geen transacties en slaat geen financiële data op en in haar systemen op. Indien een webshop een artikel besteld wordt, wordt de gebruiker doorgestuurd naar Paypal.com om de betaling af te handelen. Na de transactie wordt de gebruiker teruggeleid naar de ZelfGoedkoopVerhuizen.nl website.

Sociale Netwerken

Linkedin

Op onze sites kunnen zogenaamde sharing knoppen opgenomen worden om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Linkedin of via speciale social media plugins. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Linkedin (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Meer informatie
Privacy Statement Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google

Op een aantal van onze sites wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Met Google Analytics is het mogelijk bezoekersgedrag vast te leggen. Wij maken gebruik van de mogelijkheid om bezoekersverkeer en bezoekersgedrag te bekijken. Met deze informatie is het mogelijk om onze websites beter in te richten voor bezoekers. Voorbeelden zijn het aantal pagesviews, tijd op de website, instap pagina, bounce rates en route die een bezoeker aflegt.

Meer informatie

Google Analytics: https://www.google.com/analytics
IP Anonymization in Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en

Bezoekers kunnen ook een add-on in hun browser toevoegen. Zie onderstaande informatie over deze Google extensie. Deze extensie is te downloaden en te installeren via de Chrome Store: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en

‘’Tells the Google Analytics JavaScript not to send information to Google Analytics.

To provide website visitors the ability to prevent their data from being collected and used by Google Analytics, we have developed the Google Analytics opt-out Browser extension for the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js).

If you want to opt-out, download and install the extension for your web browser. In order to function, the opt-out extension must be able to load and execute properly on your browser. Updates to your browser or operating system may affect the functionality of the opt-out extension. More information about managing your extensions for Chrome can be found at https://support.google.com/chrome/answer/187443?hl=en.

By installing this extension, you agree to the Chrome Web Store Terms of Service at https://ssl.gstatic.com/chrome/webstore/intl/en/gallery_tos.html and the Google Analytics Opt-out Browser Add-on Terms of Service at https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/intl/en/eula_text.html.’’

Gebruikersdata in Google Analytics wordt na 26 maanden verwijderd volgens de Google policy:

https://support.google.com/analytics/answer/7667196

ZelfGoedkoopVerhuizen.nl Nieuwsbrieven

Klanten en geïnteresseerden ontvangen een digitale nieuwsbrief van ZelfGoedkoopVerhuizen.nl met artikelen over online diensten, projecten en aanverwante diensten of nieuws.

Geïnteresseerden die geen klant zijn bij ZelfGoedkoopVerhuizen.nl worden alleen met expliciete toestemming door de geïnteresseerde toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ten alle tijden kan via een of enkele kliks de abonnee zichzelf weer afmelden van de nieuwsbrief.

Mocht deze link niet werken dan kan een mail gestuurd worden naar info@ZelfGoedkoopVerhuizen.nl met vermelding van onderwerp nieuwsbrief.

Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Indien ZelfGoedkoopVerhuizen.nl nieuwbrieven aanbiedt wordt daarbij gebruik gemaakt van Mailchimp.

Mailchimp is een online service gespecialiseerd in het (automatisch) versturen van newsletters. Indien iemand zich aanmeld voor een newsletter en het formulier op een ZelfGoedkoopVerhuizen.nl website invult, vindt de registratie plaats op de website van Mailchimp. De gebruiker wordt opgenomen in een Mailchimp List. De data (voornaam, achternaam en emailadres waarbij veelal slechts het email adres verplicht is) worden dus opgeslagen bij Mailchimp en niet op de ZelfGoedkoopVerhuizen.nl website. Zoals aangegeven is afmelden mogelijk in iedere newsletter door middel van een unsubscribe link, veelal opgenomen in de footer van de newsletter. Bij afmelding wordt de gebruiker als unsubscribed gemarkeerd in de Mailchimp List op de Mailchimp website.

Op dit moment wordt bij een unsubscribe door Mailchimp de user verborgen en niet uit een lijst en het systeem verwijderd. Navraag leert het volgende (quote Mailchimp):

We are working on tools that will be released before May 25 that will allow you to delete any contact from within your account, including those that are cleaned, unsubscribed, or transactional. These tools will completely delete a contact’s personal data without affecting the accuracy of your MailChimp reports.

Hosting en Backups

ZelfGoedkoopVerhuizen.nl maakt gebruik van VPShosting. VPSHosting.nl is een hostingbedrijf gevestigd in Zevenaar. VPShosting is sinds 2010 actief. VPShosting.nl levert maatoplossingen op het gebied van VPS hosting.  VPShosting is ISO9001, ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd.

Meer informatie

VPShosting: https://www.vpshosting.nl/privacybeleid/
VPShosting privacy: https://www.vpshosting.nl/privacybeleid/

Bit: https://www.bit.nl/nl/over-bit/informatiebeveiliging
Privacy belied: https://www.vpshosting.nl/privacybeleid

Access Security en SSL

Om websites optimaal te kunnen beveiligen wordt verschillende oplossingen gebruikt, zowel op server niveau, control panel niveau en op website niveau. Hiermee is het ook mogelijk om b.v. IP whitelists te maken om alleen Admin toegang vanaf verschillende locaties toe te staan of worden aanvalspogingen op een website door middel van IP blocking beveiligd.

Al onze sites zijn voorzien van SSL certificaten.

Opslag van gegevens

Gegevens en/of backups worden slechts zolang opgeslagen als noodzakelijk voor het goed functioneren van de website(s) of applicatie(s). Gebruikersregistratie wordt tot een absoluut minimum beperkt.

Contact formulieren

Op onze websites gebruiken wij verschillende formulieren. Zo zijn er formulieren die via mail verzonden worden. De inhoud van deze formulieren zijn niet direct terug te lezen op een website. In andere gevallen gebruiken we tools waarbij formulieren via mail verstuurd worden en opgeslagen worden in de website. De ingestuurde informatie via de formulieren kan alleen door geautoriseerde personen binnen het ZelfGoedkoopVerhuizen.nl team bekeken worden.

Door het invullen van een formulier op onze website geeft de inzender aan dat ZelfGoedkoopVerhuizen.nl dat hij/zij akkoord gaat met de eventuele opslag en het gebruik van de gegevens waarvoor het formulier bedoelt is.

Met regelmaat worden ingezonden formulieren van de website verwijderd. Deze worden nooit langer gebruikt en opgeslagen dan nodig is voor het verlenen van een goede dienstverlening.

CMS

Rollen en toegang

Bij iedere online omgeving is er een minimaal aantal Administrators die toegang hebben tot de Content Management Systeem backend. Dit zijn alleen mensen in het ZelfGoedkoopVerhuizen.nl core team. In andere gevallen waar toegang vereist is (als Publisher), worden tools ingezet om toegang zoveel mogelijk te beperken en alleen die toegang te geven die vanuit een business rol noodzakelijk is.

Toegang tot het OS en OS control panels is slechts aan 1 account voorbehouden. Hiertoe hebben slechts 2 personen toegang.

Indien medewerkers het bedrijf verlaten worden accounts en dus toegang tot de site(s) verwijderd.

Plugins

Op de ZelfGoedkoopVerhuizen.nl sites worden plugins gebruikt. Plugins zijn stukjes software die de functionaliteit van het CMS uitbreiden met een of meerdere functies. Er worden altijd slechts een minimale hoeveelheid plugins gebruikt. Dit gratis plugins zijn maar ook ook premium (betaalde) plugins. Met regelmaat worden updates doorgevoerd. In gevallen waarbij een plugin niet meer beschikbaar is of lange tijd niet geupdate is, worden alternatieven gezocht en ingezet.

Themes

Op de sites worden slechts twee themes gebruikt. Een actief premium theme en een theme waarop teruggevallen kan worden bij problemen met het actieve theme. Themes worden regelmatig up-to-date gehouden. Er worden alleen premium themes ingezet.

Wachtwoorden

Wachtwoorden worden regelmatig aangepast. Users worden regelmatig geïnformeerd om wachtwoorden aan te passen. Wachtwoord kunnen ook op verzoek van gebruikers aangepast worden.

Datalek

Indien er sprake is van een datalek zal deze indien noodzakelijk binnen 72 uur gemeld worden aan de relevante instanties.

Niet verantwoordelijk voor derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden opgenomen zijn. Hoewel we deze websites met zorg hebben geselecteerd, is ZelfGoedkoopVerhuizen.nl niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden met uw eventuele persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Wanneer u een contact- of wijzigingsformulier invult, gebruiken wij deze gegevens alleen om contact met u op te nemen of een overeenkomst te wijzigen/sluiten.

Indien ZelfGoedkoopVerhuizen.nl u doorverwijst naar derden en u gaat een overeenkomst met derden aan, kan ZelfGoedkoopverhuizen.nl nimmer aansprakelijk worden gesteld door diensten geleverd door derden.

Sociale Media

ZelfGoedkoopVerhuizen.nl maakt bij haar sites frequent gebruik van Social Media als Twitter, Linkedin, Facebook, Google+, Instagram en/of Pinterest. Social Media wordt primair gebruikt om bezoekers te informeren over nieuwe content. Geïnteresseerden kunnen ZelfGoedkoopVerhuizen.nl en haar websites volgen via deze social media kanalen. Voor meer informatie over deze sociale netwerken verwijzen wij graag naar de privacy en cookie statements op de betreffende websites. Deze statements kunnen uiteraard wijzigen.

Twitter:  https://twitter.com/en/privacy#update
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Facebook: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Google+: https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl#intro
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Wijzigingen

ZelfGoedkoopVerhuizen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement vanwege bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving. Lees daarom regelmatig het Privacy Statement zodat u op de hoogte bent van het privacy beleid van ZelfGoedkoopVerhuizen.nl.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring versie 2018-01 is in werking getreden op 25 mei 2018. Laatste datum online publicatie op 12 juli 2018.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met functionaris gegevensbescherming Roeland Hilgers.
Postadres: Kuiperstraat 17, 5371 LJ, Ravenstein. E-mail: info@ZelfGoedkoopVerhuizen.nl

Beantwoord onze website niet al uw vragen? Geen probleem. Stel uw vragen via ons contact formulier en wij zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden.